fbpx
 

Проблеми, срещнати от чуждестранните инвеститори

Проблеми за инвестициите в България:

a. Разбирането на различните култури е основно при глобалните инвестиции, тъй като позволява да се определят възможностите и рисковете на целевия пазар, както и да се установят положителни и трайни взаимоотношения с партньорите на местно ниво. Все пак, установяването на контакти и сътрудничество между различните култури предполага значителни предизвикателства като непознаване на социалните и културни норми, чуждите езици и трудностите при справянето с различните очаквания.

b. Познаването на местните регламенти и закони е основно при глобалните инвестиции, тъй като позволява да се работи в съответствие с тях и да се избягват правни санкции или проблеми..
Съответствието с регламентите и законите в България предполага задълбочен анализ на действащите регламенти и процедури, както и специализирани консултации с цел избягване на трудности от всякакъв характер.

c. Преодоляването на езиковите и комуникационни бариери е фундаментално при глобалните инвестиции, тъй като влияе върху възможността да бъдат установени положителни и трайни взаимоотношения с партньорите на местно ниво и да бъдат разбрани възможностите и рисковете на целевия пазар.
Езиковите и комуникационни бариери са важен проблем в България, тъй като могат да причинят трудности при справянето с търговските взаимоотношения и при разбирането на местната нормативна уредба. За да бъде преодоляно това, е нужен многоезичен екип със солидно познаване на местните динамики.