Новини

Успешни инвестиции | Italy Sofà Home

Щастливи сме да ви разкажем за още един успешен случай в работата ни. Нашият клиент Italy Sofà Home е нов бранд на пазара в България.

Той отвори врати с два шоурума в София на бул. Мария Луиза 53 и бул. Симеоновско шосе 85 з. Брандът е част от XH Group и има над 30 години опит в областта на меката мебел.

Alias Group оказа съдействие във всяка една стъпка от разширяването на международното присъствие на клиента.

Продуктите на Italy Sofà Home са 100% Made in Italy. Мебелите са ръчно произведени от висококачествени материали. Дизайнът се отличава с изисканост, комфорт и издръжливост.

На откриването на магазините присъстваха г-жа Киара Петро – директор на ICE (Italian Trade Agency), г-жа Мила Ненова – изпълнителен директор на Българската агенция по инвестиции, Роберто Санторели – председател на Confindustria Bulgaria, Алесандро Джерето – председател на Италианската търговска камара в България и много други гости, представители на институции и бизнеса в България, архитекти и интериорни дизайнери.

Italy Sofà Home предлага широка гама продукти – дивани, фотьойли, легла.

Не забравяйте, че Alias Group е винаги до вас.

Успешни инвестиции | Phoenix Production

Накратко за проекта

„Phoenix Production“ е продуцентска къща за филмово производство. Създадена е през 2020 г., сбъдвайки мечтата на основателя си. Той от малък е голям почитател на киното, а в последствие задълбочено е развил познанията си по цялостната международна филмова индустрия.

От идеята до реализацията

Проектът дълго време е бил само идея, тъй като основната професия на продуцента е съвсем различна. По време на периода на спокойствие в професионалната сфера, наложен от пандемията, обаче, тази идея успява да придобие форма и да бъде реализирана. Тогава започва производството на първия пълнометражен филм, създаден първоначално експериментално, но който се превръща в професионален кинематографичен проект. Филмът се реализира благодарение на запознанството с Тодор Мацанов – български режисьор с отлично владеене на италиански език и разчита на работата на екип от изключителни професионалисти.

И така се ражда „Блок“ – филм, разказващ няколко различни истории и човешки съдби, които се преплитат помежду си в една мозайка от образи. Филмът веднага буди интереса на критиците и е поканен да участва в български и международни фестивали, получавайки съществени признания.

Перспективи за развитие

След успеха на първия филм, „Phoenix Production“ продължава своята дейност в подготовката на нови проекти за игрални пълнометражни и късометражни филми, които в най-скоро време ще бъдат реализирани и пуснати на голям екран. През юни 2023 г. продуцентската къща, заедно с режисьорката Илина Перянова, спечели награда за проект на късометражен филм на международния фестивал “In the Palace”, а през пролетта на 2024 г. ще започнат снимките на първата международна копродукция на „Phoenix Production“ – филм на ужасите, който ще бъде заснет на английски език и предназначен за световния пазар.

Alias Group e винаги до вас

По време на целия процес на разработване на бизнес план и изпълнение на дейността, Alias Group действа като стратегически оперативен партньор, занимаващ се с всички практически, административни и бюрократични етапи, но също и с логистичните и организационните аспекти. Всеки бизнес, дори и най-креативният, включва съществени задължения и такси, за чието изпълнение Alias Group е винаги в подкрепа на предприемачите!

Прочетете в нашия блог и за други успешни случаи, в които Alias Group e стратегически партньор – представяме ви Q-AID.

Финансираща програма за подобряване на работната среда

Минимален размер на сумата: 50 000 BGN

Максимален размер на сумата: 391 166 BGN

които покриват преки и косвени разходи (за големите предприятия се изисква съфинансиране от 20%).

Допустими кандидати:

Юридически лица, осъществяващи дейност на територията на Република България по смисъла на чл.1 от Търговския закон, които имат финансов капацитет, установен от Счетоводния баланс на организациите за 2022 г.

Ако кандидатът е новосъздадена организация през текущата година, проверката на финансовото състояние ще се извършва въз основа на данните от бюджета на организацията за текущата година, за периода от регистрацията на организацията (най-малко 3 месеци преди публикуването на обявлението) до последния ден на месеца, предхождащ публикуването.

Допустими дейности:

Дейност 1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труда.

                  • въвеждане на екологосъобразни производствени процеси, благодарение на които се променя организацията на работа във фирмата;

                   • въвеждане на природосъобразни дейности в работните процеси и на работните места;

                   • създаване на екологична корпоративна култура, която мотивира служителите да мислят „зелено“.

Дейност 2. Превенция на „бърнаут“ на работното място и „пандемични ефекти върху психичното здраве“ (психологическа подкрепа).

                     • Психологическата подкрепа трябва да бъде осигурена от едно или повече специалисти по психология или психиатрия и може да бъде под формата на семинари/групови обучения за превенция и/или индивидуално консултиране, по време на които участниците се запознават с методи и техники, подходящи за управление на професионалния стрес произтичащи от естеството на работните процеси на компанията. Максималният брой участници в груповите занимания е 10 човека в група.

Дейност 3. Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло

                     • Като част от тази дейност кандидатът има право да закупува и доставя ЛПС и/или специално работно облекло за своите служители. Това може да е ново ЛПС и/или специално работно облекло, което не е използвано преди в компанията, или ЛПС и/или специално работно облекло, което осигурява по-голяма защита от използваното в момента.

Дейност 4. Доставка на оборудване за колективна безопасност, включително модернизация и/или реконструкция и/или безопасно адаптиране на съществуващи конструкции, технологични процеси, машини и съоръжения за подобряване на условията на труд:

                      • Защита от прах и токсични вещества

                      • Звукоизолирана шумозащита за работещите в производствени зони с наднормен шум.

                      • Защита от вибрации при работа

                      • Защита при влизане в опасна зона

                      • Защита от падащи предмети

                      • Защита срещу падане от високо и падане при движение по стълби или наклони

                      • Защита от контакт с горещи повърхности

                      • Защита от потенциално експлозивни атмосфери

                      • Защита от опасна радиация

                      • Защита от електростатични заряди

                      • Защита от електромагнитни полета

                      • Защита от неблагоприятен микроклимат

                      • Защита от пожар и експлозия

                      • Защита срещу аварии и природни бедствия

                      • Безопасност

                      • Ергономика на работното място – ергономични офис столове; ергономични работни столове.

Дейност 5. Осигуряване на социални придобивки за работниците, включително обновяване и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

За осъществяване на дейността е авторизиранo закупуване на оборудване, необходимо за обзавеждане на бази за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията.

За целите на тази процедура, като част от тази дейност, работодателят може да предостави на служителите следните социални придобивки:

Помещения/места за хранене, съгласно рационални правила и специфични условия на труд (разходите за храна не са допустими, нито закупуване на ваучери за почивка за семействата на служителите, ваучери за храна, ваучери за развлечения, фитнес зала)

Съоръжения/места за краткотраен отдих и/или рехабилитация и/или спорт.

Ако кандидатът възнамерява да извършва ремонтни дейности по задачи 4 и 5, той трябва да разполага със собствено помещение или да има договор за наем на помещението, в което ще се извършват ремонтните дейности. След завършване на проекта, бенефициентът е длъжен да запази ползването на реновираните помещения за период от най-малко 5 години (7-годишен договор за наем).

Допустими разходи

І. Цена на услугите

За Дейности 1 и 2 максималният допустим разход за дейността е до 200 лв. на лице, участващо в дейността, но не повече от 20 000,00 лв. общо за цялата дейност.

2. Разходи за материали

2.1. Разходите за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, необходими за изпълнение на дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“ и на дейност 4 са признати в пълен размер:

                 – Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване на условията на труд, които все още не са налични във фирмата

2.2. Цената на инвестициите, които се отчитат като разходи за закупуване на имоти, които се използват за осъществяване на дейност 5, се признава в пълен размер:

                  – Разходи за закупуване на мебели и оборудване, необходими за изпълнението на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работниците, включително обновяване и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др. съществуващ в компанията)

                   – Разходи за застраховка на мебели и оборудване, закупени за изпълнение на Дейност 5

3. Разходи за строителни дейности

До 15% от преките основни или текущи разходи за обновяване/строителство са допустими (без разходи за планиране, надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или подобни разрешителни)

4. Единна ставка

Косвени разходи

Косвените разходи се определят чрез прилагане на фиксирана ставка от 10% от преките допустими разходи по проекта.

5. Срок за изпълнение

Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца. Изпълнението на дейностите трябва да бъде завършено до 31.12.2027.

Примерен срок за стартиране на процедурата: септември 2023 г.

Представяме ви Q-AID EUROPE

Алиас Груп, сред услугите, които предлага, предоставя своята компетентност при изпълняването на фирмени длъжности като управител, финансово отговорно лице, член на управителен съвет.
Представяме ви по-долу един от многото успешни примери в нашето клиентско портфолио: Кю-Еид Юръп ЕООД, дружество от италианската група, лидер в сферата на сертифицирането, надзора и обучението, Кю-Еид Холдинг.
След почти 10 годишна професионална дейност в Москва в сферата на фирменото консултиране и почти 20 години в София,от октомври 2020 г. позицията управителв Кю-Еид Юръп ЕООД, в сътрудничество с Алиас Груп, заема Памела Дела Тофола.

Следва кратко интервю-представяне на предприемаческата инициатива на дружеството.

Разкажете ни накратко как се роди КюЕид и кои са oсновните водещи принципи, които вдъхновяват дейността му?
Сертификационният и контролен орган КЮ-ЕИД е основан през 2009 г. в Бреша, като много бързо разширява периметъра си на дейност на местно, а после и на национално ниво, за да се превърне в отправна точка на международна мрежа, оставайки винаги верен на принципите си – да бъде сигурен партньор в услугите с добавена стойност, за да подпомага фирмите да подобряват дейността си и да избягват рисковете, благодарение на ефективно управляване на системите и процесите във всички стратегически за фирмите сектори.
Групата подпомага предприятия и професионалисти, предоставяйки услуги по сертифициране на системи за управление, продукти и компетентности, като извършва контрол и предоставя професионално обучение в отделните сфери, представляващи неговите шест подразделения: Околна среда, Строителство, Качество, Съответствие, Безопасност и Промишленост.
КЮ-ЕИД работи в съответствие с международните норми за Сертифициращите органи и с водещите принципи на IAF – Международния форум за акредитация, като гарантира постоянно техническо съдействие на високо ниво, винаги актуално по отношение на новостите в действащата нормативна уредба, но предлагайки също така серия от сертификации, удостоверения за съответствие и услуги, насочени към защита и насърчаване на добри практики в сферата на екологичната устойчивост и енергийната ефективност.
Групата към момента се състои от дружеството майка Q-AID Holding Srl и от оперативните дружества Q-AID Assessment & Certification Srl, Q-AID Inspection Srl, Q-AID Academy & Management Srl и КЮЕИД Юръп ЕООД.

Да се спрем по-специално на КЮЕИД Юръп, дружество на което Вие сте управител и чието седалище се намира в София.
Става въпрос за нашата първа стъпка към разширяване на групата в нови територии извън Италия, която първоначално възнамерявахме да направим, като получим лицензии, т.е. тръгвайки от нулата, но после, през октомври 2020 г., имахме възможността да придобием вече съществуващо дружество, което се занимаваше с акредитации, допълващи вече съществуващите в портфолиото на италианското дружество.
Така въведохме значителна промяна в управлението и в подхода към пазара, придобивайки междувременно нови високо квалифицирани професионални умения, които ни позволиха да отговорим напълно на политиката и стратегията на Групата – винаги отворена към нови пазарни дялове и с поглед, насочен към други държави на Балканите, в които извършваме същото проучване. Подобна дейност оценяваме в Сърбия и Северна Македония, държави, в които между другото вече сме представени от ABC – Alias Balcan Company, дружество, в което Кю-Еид е съдружник-учредител и което се появи от сливането на три високо професионални дружества, специализирани в различни сфери: дружество за сертификация, център за проучване и технологичен трансфер и дружество за административни, счетоводни и дружествени услуги.

Кои са основните силни страни на дейностите, с които се занимава КЮЕИД Юръп?
Създадохме екип от одитори и отговорни за акредитациите лица с дългогодишен опит, които са развили кариерата си в престижни международни акредитационни дружества.
Ориентирани сме към публика от италиански фирми, но винаги сме открити към всички фирми, които имат необходимост от услуги по сертификация и акредитация с висока добавена стойност.
Силните ни страни се състоят в предлагането на някои сред основните сертифицирания на Системи за управление, всички между другото напълно съгласувани с акредитациите, регулирани от Българската служба за акредитация: позоваваме се по-специално на системите за управление на качеството ISO 9001, системите за управление на околната среда ISO 14001, системите за управление на информационната сигурност ISO IEC 27001 и на системите за управление на здравето и безопасността на работното място ISO 45001, всички услуги, които допринасят за прилагането на ефективността на процесите, подобрявайки в същото време сигурността, икономическите резултати и конкурентноспособността на фирмите.

Можем ли да говорим за модел „Произведено в Италия“ и в света на системите за сертифициране и контрол?
Нашето предлагане със сигурност чувства благотворното влияние на „италианското“ –нашият подход всъщност се характеризира с изключителна гъвкавост и способност да персонализираме услугите си, адаптирайки ги така, че да удовлетворят изискванията и търсенията на клиента, както тук, така и в нашата страна.
Именно върху такива характеристики е създаден екипът ни от одитори, а за по-голяма гаранция персоналът ни е многоезичен – говори английски, италиански, руски, естествено български, а при необходимост ползва преводачи. Възможността за осъществяване на одит от разстояние представлява допълнителна гаранция за гъвкавост.

Какви са взаимоотношенията на обмен между Италия, България и по-общо на международно ниво?
Имаме сключени споразумения за предлагане на едни и същи услуги в Италия, и в Европа, т.е. те не са свързани само с територията на България. Става въпрос за интегрирани услуги по сертифициране, изцяло отговарящи на международните разпоредби, установени от Международния форум за акредитация, които именно ни позволяват да предлагаме акредитации, съгласувани с тези на Групата на съвсем конкурентноспособни цени. 

Чрез Q-Aid Academy & Management, дружество от групата, насочено към финансовото и професионално обучение, имахме възможността да задълбочим „географското“ познаване на нашите клиенти, тръгвайки от Италия, за да успеем да разширим територията си към други европейски страни.
Веднага щом стартирахме, решихме също така да се присъединим към Италианската търговска камара в България и Конфиндустрия, асоциации които обединяват цялото италианско предприемачество в България, както и българските фирми, свързани чрез икономически си интереси с нашата страна. 
Очевидно считаме обединяването в асоциации за важен фактор от гледна точка на интересите и растежа на всички фирми, защото силно вярваме в синергиите, които може да се създадат както в рамките на Камарата и Конфиндустрия, така и при обмена на опит и знания между сдруженията.

Пазарът на недвижими имоти в България

Вече няма никакво съмнение, че пандемията през 2020 г. не само че не доведе до спад в инвестициите на пазара на недвижими имоти в България, но дори се оказа катализатор, защото търсенето на жилища нарастна. По последни данни на имотния регистър за най-големия пазар в страната, а именно пазара в София, през първата половина на годината ръстът в продажбите спрямо 2020 г. е 41%, а спрямо 2019 г., преди ковид, 23%.

Това увеличение идва не само от отложените заради затварянето сделки, а и заради реално повишаване на интереса към закупуване на недвижими имоти. Тази тенденция не остана незабелязана от инвеститорите, тъй като през второто тримесечие броят на разрешителните за строеж, издадени за нови жилищни единици, се е утроил – от 1843 през 2020 г. на 5367 през настоящата година. Едно от обясненията за увеличаването на интереса към инвестиции в сектора на жилищните недвижими имоти със сигурност е замразяването на проектите за търговски и офис цели.

Някои статистически проучвания, проведени сред 7000 лица в столицата с доходи над средните и взети от клиентското портфолио на брокерите, доказват, че средният бюджет за закупуване на нов апартамент от средновисок клас в София е 190 000 евро. В повечето случаи половината от средствата за закупуване на недвижим имот са собствени, а остатъкът идва от кредити.

Ценовият диапазон тръгва от 150 000 евро и стига до 200 000 евро за двустаен апартамент и над 200 000 евро за апартамент с три стаи, имайки все пак предвид че горната граница варира според квартала, в който се намира имотът.

Нарастващ интерес се забелязва и към самостоятелните къщи, за които се отделя бюджет средно между 320 000 и 345 000 евро.

Делът на луксозните недвижими имоти също претърпя промяна по отношение на изискванията на инвеститорите, които вече не са заинтересовани само от това да задоволят индивидуалните си естетически нужди, но следват по-общи и дългосрочни пазарни критерии (баня за всяка спалня, гардеробни помещения, помещения в жилището, предназначени за кабинет).

Извън столицата другите водещи в строителството на жилища градове са Пловдив и Бургас, с ръст в издаването на разрешителни за строеж на нови жилищни сгради от 14% на годишна база.

Прочетете нашата статия ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ В БЪЛГАРИЯ.