fbpx
 

Възможности за финансиране

Предимства на преместването на производствените процеси:

  1. Предимства при прехвърлянето на производствените процеси в България или при създаването на ново производство: България предлага много възможности на фирмите, които желаят частично или изцяло да прехвърлят в страната производствените си процеси. Тези предимства включват привилегировано географско разположение, силно присъствие на производствени отрасли, квалифицирана работна ръка на достъпни цени и солидна инфраструктура.
  2. Фактори, които да бъдат отчетени, когато се вземе решение да бъде преместено производството в България: когато се вземе предвид възможността за преместване на производствените процеси в България, важно е да се отчетат поредица фактори като местните закони и нормативна уредба, наличието на суровини и ресурси, местните език и култура, както и търговските взаимоотношения със съседните държави.
  3. Алиас Груп помага на фирмите да преценят тези фактори и да вземат осъзнато и осмислено решение за дейността си.

Възможности за инвестиране в недвижими имоти

  1. Потенциал в инвестирането в недвижими имоти в България: България е привлекателна дестинация за инвестиране в недвижими имоти, с растящо търсене на жилища, растяща икономика и достъпни цени на имотите. През последните години България регистрира ръст в имотния сектор, с много силно увеличение на покупко-продажбите.
  2. Фактори, които да бъдат отчетени, когато се инвестира в недвижими имоти в България: преди да се инвестира в недвижими имоти в България, е важно да бъдат отчетени фактори като политическа стабилностa, закони, свързани с недвижимите имоти, близостта до услуги и туристически забележителности, както и лихвените проценти и възможностите за финансиране. Алиас Груп предлага на инвеститорите помощ и консултиране, за да могат те да вземат информирано решение и за да се ориентират сред тези фактори.

Инвестиции в ресурси и ноу-хау:

  1. Потенциал за инвестиране в ресурси и ноу-хау в България: България е богата на природни ресурси и висококвалифицирана работна сила, които я превръщат в привлекателна за инвестиране в ресурси и ноу-хау дестинация. България е особено силна в сектори като възобновяема енергия, ИТ и производство, с дял в БВП от 9,2% през 2020 г. (1).
  2. Фактори, които да бъдат отчетени, при инвестиране в ресурси и ноу-хау в България: преди да се инвестира в ресурси и ноу-хау в България, е важно да се отчетат фактори като политическата стабилност, наличието на природни ресурси, образованието и подготовката на персонала, както и възможностите за финансиране и трудовите закони (2). Алиас Груп предлага поддръжка и консултиране, за да помогне на инвеститорите да вземат информирано решение и да се ориентират сред тези фактори.